Wie zijn wij

 

Ons doel is gefundeerd op Gods woord, de bijbel:

Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.
Matteüs 28 :19 – 20
 
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Matteüs 22:37-39

 

Heb God lief boven alles en heb uw naaste lief als uzelf: leer hen, doop hen en help hen op hun weg. Evangelisatie, vorming en discipelschap zijn daarbij de pijlers en fundamenten van de kerk van Jezus de Zoon van God!

Wij willen alle mensen in Apeldoorn en omstreken bereiken met het Evangelie van Jezus de Zoon van God. Dit kunnen wij bereiken door bijeenkomsten, de televisie, de radio en andere media.

Wij willen hen in de Gemeente een plaats van liefde, verdraagzaamheid en gastvrijheid geven. Een plaats waar verwonde, depressieve, gefrustreerde mensen een thuis zullen vinden in de vorm van hoop, aanvaarding, liefde, bemoediging en begeleiding.

De Gemeente is een plaats, waar gebeden wordt voor zieken en voor bevrijding voor diegenen die gebonden zijn of een andere vorm van verslaving hebben. Het is een plaats waar mensen groeien tot geestelijke volwassenheid via de samenkomsten, bijbelstudies, samen bidden, seminars en conferenties.

De Gemeente moet een plaats zijn, voor het klaarmaken en toerusten van gelovigen voor de bediening in Gods Koninkrijk.