Midden groep

Elke zondag hebben wij kinderdienst voor  de midden groep.
In deze groep zitten de basisschool kinderen t/m groep 4.

 
“Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.”
 Lucas 18:16