Grote groep

Elke zondag hebben wij kinderdienst voor  de grote groep.
In deze groep zitten de basisschool kinderen groep 5  t/m groep 8.

 
“Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.”
 Lucas 18:16