Foto’s doopdienst 01-09-2013

Foto’s doopdienst 01-09-2013

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf,die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
                                                                           voor de ogen van wie mij benauwen;
                                                                           Gij zalft mijn hoofd met olie,
                                                                           mijn beker vloeit over.
                                                                           Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
                                                                          al de dagen van mijn leven;
                                                                          ik zal in het huis des Heren verblijven
                                                                          tot in lengte van dagen.

                                                                          Psalmen 23

 

Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013 Doopdienst 01-09-2013